Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

15 lecie SKKP

skkp_3_of_27Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” jest najstarszą organizacja branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Powstało w 1998 roku jako oddolna inicjatywa pionierów polskiej turystyki biznesowej, którzy postanowili współdziałać dla rozwijania zaniedbanych wówczas aspektów tej branży, w tym infrastruktury i produktów oraz stworzenia w kraju nowoczesnych podstaw Meeting Industry – Przemysłu Spotkań zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

SKKP skupia ok. 80 członków – firm z branży konferencyjnej, w tym hoteli biznesowych, centrów konferencyjnych, agencji organizujących konferencje i eventy oraz osób fizycznych – profesjonalnych organizatorów kongresów.
Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” realizuje ważne projekty służące wypracowaniu systemu norm i gwarantowania jakości usług dla biznesu, certyfikacji usług organizatorów kongresów, ochrony zawodu profesjonalnego organizatora kongresów, tworzenia branżowego kodeksu etyki zawodowej.
SKKP współpracuje z siecią Convention Bureaus w Polsce, z Polską Organizacją Turystyczną, strukturami rządowymi i samorządowymi administracji turystycznej i gospodarczej, branżowymi mediami i organizacjami gospodarczymi.

10galadinner20Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” aktywnie działa w skali Unii Europejskiej. Jest członkiem-założycielem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów EFAPCO, SKKP jest twórcą i dysponentem strony internetowej promującej europejski rynek spotkań. Od trzech kadencji na funkcję I wiceprezydenta EFAPCO wybierani są przedstawiciele SKKP. W styczniu 2008 r. Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” było gospodarzem międzynarodowego Kongresu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów EFAPCO, który został bardzo wysoko oceniony przez zagranicznych i krajowych uczestników.

W roku swego 10-lecia (2008) SKKP zostało odznaczone Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”. Na wniosek SKKP już kilkanaście osób tej branży otrzymało odznakę resortową.

Po 15 latach od powstania SKKP turystyka biznesowa znajduje się w czołówce całej turystyki: w statystyce to największa część przyjazdów do Polski, przynosi najwięcej przychodów, hotele powszechnie inwestują w sale konferencyjne, powstały nowe struktury Convention Bureaus w Polskiej Organizacji Turystycznej i w 10 miastach kraju, powstały wyspecjalizowane tytuły prasowe i nowe publikacje książkowe, rozwijają się kursy zawodowe i kierunki uczelniane. Polska branża spotkań z powodzeniem rywalizuje z firmami zagranicznymi o pozyskiwanie prestiżowych kongresów i imprez. Kompetencje branży spotkań sprawdziły się podczas Roku Chopinowskiego, prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, mistrzostw Euro 2012. W bieżącym roku odbędzie się po raz kolejny w Polsce Szczyt Klimatyczny ONZ COP19. W roku 2016 kolejnym międzynarodowym sprawdzianem będzie program Europejskiej Stolicy Kultury.

skkp_11_of_27Najważniejsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” zrealizowane w 15-leciu:
* Program Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony wespół z Polską Organizacją Turystyczną
* Coroczne edycje Europejskiej Akademii Organizatorów i Planistów Konferencji
* Coroczne Miksery Biznesowe SKKP z udziałem ekspertów, mówców zagranicznych, posłów, mediów, reprezentantów firm i stowarzyszeń
* III Kongres Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów EFAPCO, Warszawa 10-12.01.2008 r. bardzo wysoko oceniony przez społeczność międzynarodową
* Międzynarodowa Konferencja „Normy – profesjonalnie o kongresach” dot. Jakości w Usługach, Kraków, 2008 r.
* Spotkania handlowe, promocyjne i edukacyjne w ramach Targów Turystyki Biznesowej - BTF
* Kompedium wiedzy na płycie CD pt. „Turystyka biznesowa produkt i promocja” 2006
* Konferencja i publikacja “W zjednoczonej Europie turystyka daje pracę młodym ludziom” (2002)
* „Raport o stanie Turystyki Biznesowej” 2001, wespół z DATA GROUP
* Biblioteka Turystyki Biznesowej – unikatowy zbiór materiałów z dziedziny konferencji i kongresów.

W styczniu 2013 roku został wybrany nowy Zarząd SKKP, który przygotowuje nową strategię rozwoju. Celem jest zapewnienie najwyższej jakości ofert spotkań biznesowych w Polsce, budowania wizerunku Polski, jako destynacji kongresowej oraz form współdziałania z innymi podmiotami na rynku dla skutecznej promocji. Już w pierwszym kwartale pozyskano 4 nowych członków oraz dokonano przeniesienia siedziby SKKP na teren Stadionu Narodowego, co umacnia prestiż organizacji i zwiększa codzienny kontakt ze znaczącymi wydarzeniami.

img_0126ajW roku swego 15-lecia SKKP podejmie następujące zadania:
* Umocnienie i rozwinięcie Programu Honorowych Ambasadorów Kongresów
* Przygotowanie do aktywnego wykorzystania szans wynikających z perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, poprzez m.in. powołanie Biura Projektów
* Zapewnienie efektywnego wsparcia dla promocji turystyki biznesowej do Polski, w instytucjach rządowych, samorządowych i mediach
* Wspieranie procesu wypracowania systemu jakości w zakresie usług konferencyjno-kongresowych, w tym poprzez struktury międzynarodowe (EFAPCO)
* Zabieganie o zwiększenie efektywności współpracy międzynarodowej Polski we wszelkich dziedzinach generujących wymianę osobową, zwłaszcza konferencyjno-kongresową
* Zbudowanie systemu współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz efektywnego udziału w konsultacjach społecznych, wespół z innymi organizacjami branży spotkań
* Pozyskanie znaczącej liczby nowych członków, w tym młodych profesjonalistów, sukcesywne powierzanie im funkcji w zarządzie i komisjach SKKP.


Opracowanie:
Zarząd Stowarzyszenia ”Konferencje i Kongresy w Polsce”, kwiecień 2013 r.

e-mail: biuro@skkp.org.pl