Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Misja

Misja

Stowarzyszenie jest ogólnopolską platformą współpracy profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań. Umacnia ich pozycję zawodową poprzez łączenie doświadczenia i innowacyjności. Stowarzyszenie wyznacza standardy etyczne i zawodowe na rynku spotkań w Polsce
 

Cele

1. Rozwój zawodowy członków, poprzez wymianę doświadczeń i edukację
2. Wytyczanie standardów etycznych i zawodowych, jakościowych,
3. Rozwój i umacnianie polskiego rynku spotkań
4. Reprezentowanie branży na rynkach międzynarodowych
5. Integracja branży – aktywne uczestnictwo SKKP w wydarzeniach branżowych oraz organizacja własnych spotkań
6. Reprezentowanie interesów branży w kontaktach z administracja publiczną
7. Pozyskiwanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i trendach oraz przekazywanie ich członkom
8. Umacnianie wizerunku stowarzyszenia jako lidera i eksperta przemysłu spotkań
 

Strategia

1. Akwizycja nowych członków
2. Organizacja szkoleń i konferencji
3. Opracowanie i wdrażanie kodeksu etycznego i zasad odpowiedzialnego biznesu
4. Współpraca z EFAPCO oraz innymi partnerami zagranicznymi
5. Konsultacje z jednostkami administracji publicznej
6. Opracowanie atrakcyjnych: programu i oferty dla członków
7. Utrzymanie stabilizacji finansowej
8. Opracowanie i wdrożenie oferty handlowej
9. Powołanie koordynatorów regionalnych
10. podpisanie porozumień z lokalnym CVB
11. Projektowe traktowanie wszystkich podejmowanych tematów
12. Partnerstwa medialne oraz aktywność PR
13. Zmiana wizerunku skkp, w tym logo oraz www

e-mail: biuro@skkp.org.pl