Kraków Meetings Challenge 2017 to wydarzenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, zorganizowane zostało wzorem Silesia Meetings Challenge 2015  i poświęcone było formom i obszarom współpracy środowiska przemysłu spotkań  z sektorami nauki, biznesu, jak i samorządem terytorialnym w Polsce.  Kraków Meetings Challenge była konferencją towarzyszącą  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich i odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniu 14 września 2017 i została zorganizowana  we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Przed prelegentami i panelistami postawiliśmy ważne pytania
  • Jakie wyzwania stoją przed Krakowem, jak i innymi destynacjami konferencyjnymi w Polsce ?
  • W jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjną wobec reszty Europy ?
  • Jak wspierać rozwój społeczny, ekologiczny i gospodarczy miast z wykorzystaniem potencjału  spotkań ?
  • Jakie cele strategiczne stawiają sobie miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju ?
O wizerunku Krakowa, jako miasta spotkań, a także bardziej ogólnie o marce terytorialnej dyskutowali paneliści sesji pierwszej, tj. pani prof. Jadwiga Berbeka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Anna Nalazek z Brand Innovation z Warszawy oraz Paula Fanderowska, wiceprezes zarządu SKKP,  reprezentująca Centrum Kongresowe ICE  Kraków, a moderatorem był Michał Zalewski, rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Anna Nalazek w swojej prezentacji nt marki i jej wizji  podkreślała, że „w dobie globalizacji i zacierania się granic administracyjnych i geograficznych  coraz większego znaczenia nabiera marketing terytorialny, świadome budowanie marki miejsca poprzez  szukanie i definiowanie własnej tożsamości opartej o różne składniki takie jak historia, dziedzictwo kulturowe, położenie, natura, i inne, które stają się wyróżniającymi atrybutami miejsca. Kolejnym krokiem jest perswazyjny sposób zakomunikowania tych atrybutów w sposób dający obietnicę wyjątkowych korzyści dla turystów, inwestorów, czy mieszkańców”. Najwidoczniej Kraków jest rozpoznawalną marką turystyczną, potwierdzeniem tego są liczne nagrody i wysokie miejsca w rankingach atrakcyjności, m.in. 7 miejsce na świecie w rankingu Travel+Leisure, a w Europie 3 miejsce tuż za Rzymem i Florencją. W serwisie TripAdvisor Kraków znalazł się na 8. miejscu w rankingu Travellers’ Choice™ w kategorii „Lokalizacje zyskujące popularność”
W 2016 r czytelnicy brytyjskiego serwisu "The Telegraph" wybrali 50 najlepszych miast na świecie. Z polskich przedstawicieli najwyżej znalazł się Kraków na 14 miejscu. Prof. Jadwiga Berbeka poinformowała, że ostatni rok przyniósł Krakowowi dwa prestiżowe wyróżnienia: pierwsze miejsce w klasyfikacji na najciekawsze miasto europejskie w ankiecie  przeprowadzonej przez brytyjski magazyn turystyczny „Which? Travel” oraz Red Dot Award: Communication Design 2017 za koncepcję i realizację systemu identyfikacji wizualnej Krakowa.
Ale Kraków chce być miastem spotkań, w jakim miejscu się znajduje ? Prof. Berbeka przytoczyła dane statystyczne International Congress & Convention Association , i o ile Polska, jako kraj ma trendy wzrostowe, po raz pierwszy w roku ubiegłym znalazła się  w pierwszej 20-tce krajów na świecie pod względem liczby zorganizowanych międzynarodowych kongresów, to Kraków nie może wkroczyć do pierwszej 50-tki miast.
Dzięki miejskiej wizytówce Centrum Kongresowym ICE Kraków , miasto  coraz częściej nazywane jest Miastem Kongresów.  Paula Fanderowska - Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków zaprezentowała dorobek centrum, które działa dopiero 3 lata. W 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków zorganizowano 177 wydarzeń, podczas których obiekt odwiedziło 245 000 gości.  ICE Kraków drugi rok z rzędu otrzymało najwyższą ocenę, zdobywając Meetings Star Award,  tytuł najlepszego centrum kongresowego Nowej Europy! To ewenement. Dotychczas żaden obiekt nie zdobył dwóch nagród w kolejnych latach. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator ICE Kraków, jest koordynatorem platformy Kraków Network, platformy współpracy wszystkich interesariuszy przemysłu spotkań, która skupia przedsiębiorców krakowskich wokół wspólnego celu – pozyskiwania międzynarodowych kongresów do Krakowa. Z dbałości o zrównoważony rozwój organizatorzy spotkań coraz częściej zwracają uwagę na niematerialne aspekty organizacji kongresów.  Stąd idea stworzenia w Krakowie Alei Kongresowej – pierwszej inicjatywy tego typu na świecie. Docelowo w Alei pojawi się co najmniej 30 platanów, swoje drzewa otrzymają duże międzynarodowe kongresy.
 
Drugi panel konferencyjny poświęcony był zrównoważonym destynacjom kongresowym. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Anny Jędrochy, Prezes SKKP, nt Global Destination Sustainability Index, platformy współpracy zainicjowanej przez  ICCA, IMEX Group oraz MCI Group. Obecnie w projekcie znajduje się 35 destynacji na całym świecie, ale ambitne założenia przewidują zwiększenie tej liczby do 100 destynacji do roku 2020. Celem projektu jest wdrażanie w miastach strategii  zrównoważonego  rozwoju i wspieranie programów rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego miast przez Destination Managment Organizations.
W panelu wzięli udział przedstawiciele regionalnych Convention Bureaux: Małgorzata Przygórska-Skowron (Kraków Convention Bureaux), Krystian Gryglaszewski (Katowice Convention Bureau), Mateusz Czerwiński (Warsaw Convention Bureau), którzy przedstawili założenia strategii zrównoważonego  rozwoju swoich miast.
Kraków jako cele strategiczne wyznacza sobie, żeby miasto było przyjaznym rodzinie i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu. Miasto przy pomocy kampanii „Tu chcę żyć. Kraków 2030” zachęciło mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Miasta Kraków 2030.
Katowice swoją strategię rozwoju miasta opierają na czterech obszarach: jakość życia, metropolitalność i obszar śródmiejski, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz transport i logistyka miejska. Katowice mogą poszczycić się już zrealizowanymi  ciekawymi projektami:  „Strefa Kultury” – obszar w centrum miasta na zrewitalizowanym  terenie po dawnej KWK „Katowice”, czy „Plac na Glanc” – przeobrażenie przestrzeni podwórek w tereny zielone i ogrody.
Natomiast Warszawa w swojej strategii rozwoju miasta #Warszawa 2030 stawia na odpowiedzialną wspólnotę, wygodną lokalność, funkcjonalną przestrzeń i innowacyjne środowisko.
Miasto może pochwalić  się już nowoczesnym transportem publicznym, siecią parkingów Park & Ride, rozwinięta siecią tras rowerowych. Warszawa wdrożyła plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii oraz gospodarki niskoemisyjnej.
Jako biura marketingu terytorialnego w zakresie turystyki biznesowej  regionalne Convention Bureuax angażują się w organizację bądź  współorganizację konferencji i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.
Po zakończeniu drugiego panelu odbyła się konferencja prasowa  POWERof4 połączona z podpisaniem porozumienia o stałej współpracy pomiędzy czterema miastami, w oparciu o działalność prestiżowych obiektów konferencyjnych średniej wielkości, a mianowicie: Centrum Kongresowego ICE Kraków, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Ostatnia trzecia sesja poświęcona była cyklicznym wydarzeniom w Krakowie i w jaki sposób budują markę Krakowa, jako miasta spotkań. Jako paneliści wystąpili inicjatorzy i organizatorzy kongresów: Piotr Gajewski (Medycyna Praktyczna, Kraków, Ambasador Kongresów Polskich), Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny, organizator Digital Dragons), Mateusz Zmyślony (Pomysłodawca OEES Open Eyes Economy Summit, Eskadra Kraków), Mikołaj Budzanowski (współtwórca Impact CEE). Moderatorem sesji był dr Bartłomiej Walas (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). Goście w tej sesji podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji wydarzeń, a także oczekiwaniami wobec miasta. Dr Piotr Gajewski jest organizatorem szeregu konferencji i szkoleń z zakresu medycyny, do udziału w swoich wydarzeniach zaprasza wybitnych naukowców z całego świata, uczestnikami są lekarze z Polski i innych krajów. Motywacją dla nich do przyjazdu do Krakowa jest oczywiście wysoki poziom merytoryczny, ale także pozytywny wizerunek miasta i jego oferta kulturalno-turystyczna. Dr Gajewski postuluje, aby miasto dostosowało kalendarium wydarzeń kulturalnych do harmonogramu ważniejszych kongresów, odbywających się w mieście.
Krakowski Park Technologiczny, którego prezesem jest Wojciech Przybylski, organizuje  Digital Dragons, największą konferencję biznesową dla branży gier w Europie środkowo-wschodniej. Ostatnia edycja zgromadziła blisko 1300 uczestników z kilkudziesięciu krajów świata. Wydarzenie odbywa się od 2012 roku. Przez pierwsze dwie edycje konferencja miała zapewnione finansowanie, dzięki czemu udział w konferencji był bezpłatny, ale w trzeciej edycji organizator został zmuszony do szukania środków na organizację konferencji i wprowadził, nie bez obawy, odpłatność za uczestnictwo. Ale dzięki temu, że w Polsce,  a szczególnie w Krakowie sektor branży cyfrowej rozrywki rozwija się bardzo intensywnie, konferencja szybko zyskała uznanie na światowym rynku gier i obecnie jest miejscem, gdzie nawiązuje się kontakty biznesowe, rekrutuje pracowników, czy promuje swoje produkty. Konferencja Digital Dragon stała się już wizytówką miasta, która przyciąga ogromną liczbę wydawców, producentów, inwestorów, a także przedstawicieli mediów.
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego miasta są też dwie inne konferencje, krótsze stażem, bo pierwsze edycje miały miejsce w roku 2016, ale z pewnością już wpisały się w kalendarz kongresowy miasta  i będą istotnie wspierać wizerunek Krakowa, jako miasta spotkań biznesowych, a mianowicie Impact CEE oraz Open Eyes Economy Summit.  Mikołaj Budzanowski współtwórca kongresu Impact CEE określa je mianem najważniejszego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczącego gospodarki przyszłości i digitalizacji.  Około 5 tysięcy uczestników kongresu, w tym ponad 300 speakerów z ponad 30 krajów dyskutowało w tegorocznej edycji o innowacjach i przyszłości, a wśród nich przedsiębiorcy, naukowcy, wizjonerzy biznesu i przedstawiciele administracji rządowej. To w Krakowie, dzięki konferencji Impact będą spotykać się przedstawiciele startupów z mentorami i inwestorami,  eksperci będą dyskutować o wyzwaniach transformacji cyfrowej, a przedsiębiorcy będą szukać nowych rozwiązań.
Mateusz Zmyślony jest pomysłodawcą, wspólnie  z prof. Jerzym Hausnerem, konferencji Open Eyes Economy Summit. Program konferencji koncentruje się nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale też na kulturze i społeczeństwie i podzielony jest na trzy strefy tematyczne: Firma-Idea, tu prezentowane są rozwiązania dla biznesu, Marka-Kultura, to kultura w świetle współczesnego marketingu oraz Miasto-Idea, strefa instytucji publicznych w nowej roli. Open Eyes Economy to koncepcja, która jest próbą stworzenia kompleksowego, teoretycznego fundamentu pod nową filozofię prowadzenia szeroko pojętego biznesu. W dwudniowym wydarzeniu biorą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.
Wszyscy paneliści zgodnie stwierdzili, że tych wydarzeń w Krakowie by nie było, gdyby nie było w nim  Centrum Kongresowego ICE Kraków, co potwierdza słuszność tej inwestycji i umacnia przemysł spotkań w Polsce. Dzięki konferencji Kraków Meetings Challenge branża spotkań została zainspirowana do dalszej promocji Krakowa przy współpracy z Ambasadorami miasta, takimi chociażby jak zaproszeni do panelu organizatorzy prestiżowych wydarzeń.