W środę 7 lutego w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej został podpisany nowy regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk Kraków, Katowice, Lublin i Kielce). Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.
Dzięki nowowprowadzonym zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich obok Ambasadorów wyróżnieni zostaną po raz pierwszy również Mecenasi Kongresów Polskich.
Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest naturalnym uzupełnieniem tytułu Ambasadora Kongresów Polskich. Ambasador dla kongresu lobbuje na jego rzecz i potrzebuje wsparcia finansowego dla wydarzenia, o które zabiega. Nowa nagroda Mecenasa Kongresów jest zatem formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie. Dla niego samego jest formą promocji, może być również świetnie wykorzystana w komunikacji PR.
Dotąd przedstawiciele świata biznesu, których wsparcie jest dla kongresów kluczowe, z założenia nie byli obecni podczas GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Wartością dodaną będzie dopuszczenie do uczestnictwa części biznesowej, bez której – de facto – w znakomitej większości kongresy nie mogłyby być realizowane. Nagroda dla Mecenasa Kongresów jest naturalnym uzupełnieniem tego, czym jest tytuł Ambasadora Kongresów Polskich, albowiem ten, kto jest ambasadorem dla kongresu i lobbuje na jego rzecz potrzebuje wsparcia finansowego dla wydarzenia, o które zabiega.
Strategicznym celem koncepcji nowej nagrody jest pokazanie roli i znaczenia wsparcia dla organizacji kongresu, konferencji czy spotkania, jakie zapewnia sponsor. Nagroda ma być skutecznym narzędziem dla zachęcenia podmiotów aktualnie wspierających do dalszych działań w formie mecenatu kongresu, a także dla pozyskania nowych, potencjalnych mecenasów kongresów.
Jeśli przyjąć zasadę, że każde spotkanie ma kluczowe elementy w postaci: stowarzyszenia jako podmiotu merytorycznego; mecenasa jako podmiotu lobbującego oraz sponsora jako podmiotu wspierającego to zasadne jest wprowadzenie kategorii, która podkreśli i doceni rolę tego ostatniego.
Nagroda będzie przyznawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, ocenie podlegać będą zaangażowanie, wkład finansowy oraz trafność połączenia produktów.
Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatur do tytułu honorowego Ambasador Kongresów Polskich lub Mecenasa Kongresów Polskich mają jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze, pozarządowe i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, członkowie Kapituły, miejskie/regionalne Convention Bureau, a także osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.